Condicionament, per part d’operaris de GESNET, de la zona de la torre de vigilància del Rio Segura. En aquest mateix punt, es troba l’inici de la jornada de neteja del proper dissabte 4 de març, per inscriure com a voluntari en l’email: maguardamar@gmail.com.